Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του Αρχοντικού Δίντσιου στη Σιάτιστα

1069

Radiosiatista.gr

 « Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του Αρχοντικού Δίντσιου στη Σιάτιστα».

Radiosiatista.gr

Ο Δήμος Βοΐου διακηρύσσει δημοπρασία  εκμίσθωσης του Αρχοντικού Δίντσιου στη Σιάτιστα, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιάτιστας την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 12.00μ.μ..

Η μίσθωση περιλαμβάνει το κτήριο του Αρχοντικού Δίντσιου και τον υπάρχοντα εξοπλισμό του.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως ξενώνας β΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τη σχετική αδειοδότηση απαγορευμένης ρητά, με ευθύνη του μισθωτή, κάθε άλλης χρήσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 8 έτη και το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 500,00 ευρώ μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου και λοιπών νόμιμων προσαυξήσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν τους όρους της δημοπρασίας στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A47%CE%A997-2%CE%9D%CE%91?inline=true

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της  πανδημίας»,  την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Κατανομή τμήματος της Επιχορήγησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του  Υπουργείου Εσωτερικών  (αρ. 30292/19-04-2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών) σε δράσεις του Δήμου Βοΐου που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος.– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
2Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τσοτυλίου για έκδοση «Έγκριση Επέμβασης» για την υλοποίηση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
3Δέσμευση για την ένταξη του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βοΐου.– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
41η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
5Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) του Δήμου Βοΐου.– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
6Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων του Δήμου  για το έτος 2022.– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
7Απευθείας εκμίσθωση του 1ου ορόφου του δημοτικού ξενώνα Σταυροδρομίου.– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
8Επεκτάσεις Δικτύου ΦΟΠ.– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
9Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Βοΐου.– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
10Κοπή – κλάδεμα δένδρων στο υπό κατασκευή γηπέδου τένις, σε δημοτικό χώρο της Νεάπολης.– Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος
11Τροποποίηση των επιτροπών διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βοΐου.– Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος
12Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου».– Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
13Αναγνώριση κοινοτικού χώρου Πολυλάκκου ως Ιστορικό Τόπο.– Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
14Αναγνώριση του λόφου «ΓΗΤΟΥΡΑΣ» Πολυλάκκου ως Διατηρητέου Μνημείου Φύσης.– Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
15Μετατόπιση   περιπτέρου – Κατάργηση θέσης επί της οδού Αρχ. Ζωσιμά της Σιάτιστας. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
16Παραχώρηση χρήσης χώρου στην «ΑΕΡΟΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» για αθλητικούς σκοπούς – δημιουργία επίσημου σημείου πτήσεων απογείωσης αλεξιπτώτου πλαγιάς στην Τοπική Κοινότητα Γαλατινής Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
17Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) Αλιάκμονα ισχύος 1MW, στις Τ.Κ. Κοκκινιάς και Παλαιοκάστρου, των Δήμων Γρεβενών και Βοΐου, των Π.Ε. Γρεβενών και Κοζάνης». – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
18Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου:  «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 19,8MW στη θέση ‘Αγρόσκορδο’ ισχύος 9,9MWp και στη θέση ‘Τσουκάρι’ ισχύος 9,9MWp, στην Τ.Κ. Εράτυρας και στην Τ.Κ. Γαλατινής, της Π.Ε. Κοζάνης» – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.– Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
19Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: ««Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 29,7MWp, στις θέσεις ‘ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’ ισχύος 9,9MWp, ‘ΓΟΥΡΝΕΣ’ ισχύος 9,9MWp και ‘ΚΑΚΚΑΒΙΑ’ ισχύος 9,9MWp, της Τοπικής Κοινότητας Εράτυρας, Δημοτικής Ενότητας Ασκίου, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».– Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
20Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 29,99MW, στη θέση ‘Σιάτιστα’», Δ.Ε. Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».– Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
21Αιτήσεις.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα. 

Για όσα μέλη του Δημ. Συμβουλίου δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις  21/2/2022  και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Δήμαρχο Βοΐου2. Προέδρους Κοινοτήτων3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδροςτου Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου

https://youtube.com/shorts/Rp9lagahNzc?feature=share