ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 16 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 27/6/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1212
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΙΟΥ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ 27/6/2023
              ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/6/2023
   ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
    ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 16 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 27/6/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
    Στις 22/6/2023 16 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Βοίου καταθέσαμε αίτηση σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό προκειμένου σε έκτακτη συνεδρίαση να ενημερωθούμε για τα προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την μη πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων στην κοινωφελή Δημοτική επιχείρηση του Δήμου μας.
     Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προφανώς με την ανοχή και την στήριξη του Δημάρχου αντί να προχωρήσει στην απαίτηση της πλειοψηφίας για έκτακτη συνεδρίαση καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση και τοποθετεί την απαίτηση των 16 συμβούλων 18ο και τελευταίο θέμα τακτικής συνεδρίασης υποβαθμίζοντας, υποτιμώντας  την πλειοψηφία δηλαδή την ίδια την δημοκρατία, επιδεικνύοντας πρωτόγνωρο και απαράδεκτο εγωισμό χαρακτηριστικό της μειοψηφικής εξουσίας της Δημοτικής Αρχής.