ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓ ΣΩΤΗΡΑ * VIDEO

1074

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.