Αυτό είναι το ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και στον Δήμο Εορδαίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59

1484

Αυτό είναι το ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης, στην Κοινότητα Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και στον Δήμο Εορδαίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59

Αυτό είναι το ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης, στην Κοινότητα Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και στον Δήμο Εορδαίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.

Κάντε κλικ για να το διαβάσετε ΠΡΩΤΑ από το kozan.gr

Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται οι μετακινήσεις εκτός γεωγραφικών ορίων του Κρόκου, του Δήμου Εορδαίας και της Σιάτιστας;

Μετακινήσεις εκτός των ορίων της Κοινότητας Κρόκου του Δήμου Κοζάνης, της Κοινότητας Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Κοινότητας Κρόκου του Δήμου Κοζάνης, της Κοινότητας Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) Από και προς την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει η παρούσα ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου τρίτου.

Διαβάστε όλο το ΦΕΚ, που παρουσίασε το kozan.gr, εδώ