«Βόιο:Υπεύθυνα μαζί»: Ο υποψήφιος δήμαρχος Λάζαρος Γκερεχτές στην εκδήλωση της ΑΝΚΟ για το «Leader» – «Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ελεύθερων επαγγελματιών σε όλους τους κλάδους της τοπικής μας οικονομίας, αποτελούν προτεραιότητα στο σχέδιο ανόρθωσης του τόπου»

1825

Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ελεύθερων επαγγελματιών σε όλους τους κλάδους της τοπικής μας οικονομίας, αποτελούν προτεραιότητα στο σχέδιο ανόρθωσης του τόπου. Δίπλα τους έμπρακτα με μια σειρά δράσεων τις οποίες Υπεύθυνα και Μαζί θα ορίσουμε… #ypeythinamazi