Γ. Αμανατίδης: ” Ο Δήμος Βοΐου και η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα ήταν η επόμενη στάση των ενημερωτικών συναντήσεων που διοργανώνω με θέμα “Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) – Δεδομένα & Ευκαιρίες”

280
Radiosiatista.gr

Ο Δήμος Βοΐου και η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα ήταν η επόμενη στάση των ενημερωτικών συναντήσεων που διοργανώνω με θέμα “Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) – Δεδομένα & Ευκαιρίες”. Μία πρωτοβουλία που στόχο έχει την ολοκληρωμένη ενημέρωση των αγροτών, σε σχέση με τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις της νέας ΚΑΠ που διαπραγματεύτηκε η Κυβέρνηση της Ν.Δ. εξασφαλίζοντας πόρους και επιπλέον χρηματοδοτήσεις για τον πρωτογενή τομέα. Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Αλιείς μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες σε συνδυασμό με τη δική τους τεχνογνωσία-εμπειρία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας!

Radiosiatista.gr

Radiosiatista.gr