Ενημέρωση από το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας

746

Το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας «Κωνσταντίνος και Ελένη Παπανικολάου»
υποδέχθηκε σήμερα τον υπεύθυνο του Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Κοζάνης, κ Ιωάννη Τιάκα. Ο κ. Τιάκας
παρουσίασε τις δράσεις και τη λειτουργία του Γραφείου Επαγγελματικού
Προσανατολισμού της ΔΔΕ Κοζάνης και όλα όσα μπορεί να προσφέρει στα παιδιά. Στη
συνέχεια παρουσίασε θέματα σχετικά με τις επιλογές που έχουν τα παιδιά στις
πανελλαδικές εξετάσεις και στην επαγγελματική τους ζωή. Ακολούθησε συζήτηση και τα
παιδιά έθεσαν ερωτήματα και πήραν ενδιαφέρουσες απαντήσεις.
Το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας ευχαριστεί θερμά τον κ. Ιωάννη Τιάκα και
ανυπομονεί και για άλλες ενημερώσεις για τους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων του
Γυμνασίου και του Λυκείου.