Ενημέρωση για την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Βοΐου

806

ανακοινώνουμε ότι οι Δημοτικές Λαϊκές αγορές του Δήμο Βοΐου θα πραγματοποιηθούν μόνο με εκθέματα νωπών προϊόντων (γης και θαλάσσης) και εξαιρουμένων όλων των βιομηχανικών προϊόντων ,εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας , από 23/3/2020εως και 30.4.2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ Αριθμ. 493/Τεύχος Β΄/20-3-2020).

Αναστέλλεται επίσης η δραστηριότητα των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 έως 25 Απριλίου 2020.

H συμμετοχή των πωλητών σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες), όπως προβλέπει η ΚΥΑ υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ Αριθμ. 493/Τεύχος Β΄/20-3-2020), οι συμμετέχοντες επαγγελματίες και παραγωγοί που θα συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Βοΐου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου για τις 26/3/2020 και 27/3/2020 ( θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις 28/3/2020 & 04/04/2020) καθώς και 02/04/2020 και 03/04/2020 , όπου μπορούν να ενημερωθούν .

Μέτρα που πρέπει να λάβουν όλοι οι εκθέτες κατά την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς:
1. Θα πρέπει να φορούν γάντια.
2. Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
3. Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
4. Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
5. Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.

6. Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και στα 10 τ.μ. να παραμένουν μέχρι τρεις καταναλωτές.
7. Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.
8. Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
9. Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).

Ο Δήμος Βοΐου καλεί του πολίτες να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής καθώς και τις οδηγίες για την κυκλοφορία και την μετακίνηση πολιτών, που έχει εκδώσει το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
Μετά το πέρας της διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς θα πραγματοποιηθεί απολύμανση σε όλους τους χώρους της λαϊκής αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της λαϊκής αγοράς ο χώρος θα εποπτεύεται από την Ελληνική Αστυνομία καθώς και την Δημοτική Αστυνομία με την συνδρομή των αρμοδίων του Δήμου Βοΐου με περιπολίες για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων.

Σιατιστα 24.3.2020