‘Εργα .. ‘Εργα …

228

Radiosiatista.gr

Σήμερα 13 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.μ, έχει υπογραφεί, μεταξύ του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σισανίου & Σιατίστης κ.κ. Αθανασίου, Προέδρου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ κι Αλεξάνδρας ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ και του κ. Χρήστου Ζευκλή, Δημάρχου του Δήμου Βοΐου, η προγραμματική σύμβαση, του προς εκτέλεση έργου:
📌 Ανάπλαση πλατείας εμπορίου στη Σιάτιστα προϋπολογισμού 780.000€.
✔️Η συμμετοχή του Ιδρύματος ανέρχεται στο ποσό των 400.000 € και θα καταβληθεί από τα έσοδα του Ιδρύματος, που προορίζονται για κοινωφελή έργα στην πόλη της Σιάτιστας .

Radiosiatista.gr

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, συνολικού προϋπολογισμού 385.627,00 ευρώ.


Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου κ. Χρήστου Ζευκλή και του νόμιμου εκπροσώπου της κοινοπραξίας Διαβάτης-Μαυρόπουλος, κ. Κωνσταντίνο Διαβάτη, σύμβαση έργου για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης.


Το έργο περιλαμβάνει την εξωτερική θερμομόνωση του κτιρίου, τη θερμομόνωση της οροφής του, την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την αντικατάσταση των λεβήτων και των καυστήρων και την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.


Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 385.627,00 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από Ε.Α.Π.-Π.Δ.Μ. 2014-2020.

Με την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου ολοκληρώνονται βελτιωτικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια του οικισμού της Νεάπολης συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 ευρώ (Γυμνάσιο-Λύκειο, Δημαρχείο, Γυμναστήριο, Δημοτικό Σχολείο).


Η Δημοτική Αρχή υλοποιεί έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής μαθητών και εκπαιδευτικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Μετά από παρέμβαση των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει ότι ο χώρος απόρριψης αδρανών υλικών (Μπαζότοπος) στο παλιό λατομείο στην θέση Καλδάρι (Αγία Κυριακή) έχει κλείσει και δεν λειτουργεί.

Απαγορεύεται η απόρριψη οποιονδήποτε υλικών, όπως σκουπιδιών, μπαζών, υλικών κατεδαφίσεων/ανακαινίσεων, κλαδιών, χωμάτων, λίθων, επίπλων, άχρηστων υλικών κλπ., είτε εντός του περιφραγμένου χώρου, είτε φυσικά έξω από αυτόν, όπως απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων υλικών και σε κάθε άλλη περιοχή του Δήμου.

Radiosiatista.gr

Οι παραβάτες θα διώκονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Οι δημότες παρακαλούνται να οδηγούν τα ογκώδη υλικά(έπιπλα, στρώματα κλπ.), τα υπολείμματα κηπευτικών εργασιών (κλαδιά κλπ) και τις ηλεκτρικές συσκευές( οικοσκευές, Η/Υ κλπ) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08:00 έως 12:00 στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σιάτιστας της ΔΙΑΔΥΜΑ, στη θέση «ΚΑΤΣΕΛΗ» (35ο χλμ. Κοζάνης-Καστοριάς) και στον αντίστοιχο  Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Τσοτυλίου τα ογκώδη υλικά(έπιπλα, στρώματα κλπ.) και τις ηλεκτρικές συσκευές( οικοσκευές, Η/Υ κλπ) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00 έως 14:00, προκειμένου αυτά να διαχειριστούν χωρίς χρέωση για τους δημότες. 

Τα αδρανή υλικά/μπάζα πρέπει να οδηγούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε νόμιμη μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμου Βοΐου στο τηλέφωνο 24653-50200.