Ο περιφερειακός δ/ντης Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας Κ. Κωνσταντόπουλος για το θέμα που έφερε στη δημοσιότητα το Kozanimedia: Τι θα γίνει με τα γυμνάσια Άνω Κώμης-Εράτυρας-Τρανοβάλτου-Βίντεο

1796