Βελτιώσεις οδών 1) Φράγμα Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγιάς & 2) επισκευή – συντήρηση δημοτικής οδού από Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων προς Σιάτιστα στη θέση “Μπούνος”

606

Δύο ακόμη προγραμματικές συμβάσεις αναμένεται να συνάψει ο Δήμος Βοΐου με την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας/ Π.Ε. Κοζάνης για βελτιώσεις οδών όπως 1) Φράγμα Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγιάς & 2) επισκευή – συντήρηση δημοτικής οδού από Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων προς Σιάτιστα στη θέση “Μπούνος”. Το πρώτο έργο είναι προϋπολογισμού 720.000 ευρώ, στο οποίο ο Δήμος Βοΐου θα συνεισφέρει χρηματικά  με το 12% του συμβατικού αντικειμένου του έργου, δηλαδή με ποσό της τάξεως των 69.677,42 € και το δεύτερο έργο είναι προϋπολογισμού 472.500€ στο οποίο ο Δήμος Βοΐου θα συνεισφέρει χρηματικά  με το 12% του συμβατικού αντικειμένου του έργου δηλαδή με ποσό της τάξεως των 45.725,81 €.

kozan.gr

Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας & Δήμος Βοΐου σχεδιάζουν την επισκευή και συντήρηση της δημοτικής οδού Μικροκάστρου – Καλονερίου, στο πλαίσιο της βελτίωσης της οδού πρόσβασης στον οικισμό της Σιάτιστας από την δυτική πλευρά

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σε συνεργασία με το Δήμου Βοΐου, στο πλαίσιο της βελτίωσης της οδού πρόσβασης στον οικισμό της Σιάτιστας, από την δυτική πλευρά,  αποφάσισαν από κοινού ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία θα χρηματοδοτήσει και θα κατασκευάσει το έργο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής οδού Μικροκάστρου -Καλονερίου»,  συνολικού προϋπολογισμού: 441.700,00 € με Φ.Π.Α.. Για το λόγο αυτό θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο φορέων, με το Δήμο Βοΐου να συνεισφέρει στην κατασκευή του έργου με χρηματικό ποσό ύψους 42.745,16 ευρώ που αντιστοιχεί στο 12°/ο του συμβατικού αντικειμένου.

kozan.gr