Η Διοίκηση του “Μαμάτσειου” Νοσοκομείου Κοζάνης ενημερώνει εκ νέου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου των επισκεπτών και συνοδών νοσηλευόμενων ασθενών

173

Η Διοίκηση του “Μαμάτσειου” Νοσοκομείου Κοζάνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ενημερώνει εκ νέου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου των επισκεπτών και συνοδών νοσηλευόμενων ασθενών:

  • Παύει η χρήση της προστατευτικής μάσκας από τους επαγγελματίες υγείας και τους συνοδούς των ασθενών εντός των χώρων του Νοσοκομείου, εκτός από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τα τμήματα όπου νοσηλεύονται ασθενείς που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
  • Σε κάθε τμήμα ή κλινική ο Διευθυντής μπορεί να λάβει διαφορετικά μέτρα (π.χ. χρήση μάσκας εάν αυτό θεωρείται απαραίτητο για τους νοσηλευόμενους ασθενείς) αφού προηγουμένως κοινοποιηθούν στη Διοίκηση και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.
  • Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του Αναπνευστικού.
  • Το επισκεπτήριο επιτρέπεται σε κάθε κλινική σύμφωνα με την απόφαση του εκάστοτε Διευθυντή, από 3μμ έως 5μμ και όχι πέραν της μισής ώρας.