Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου τοῦ θαυματουργοῦ – Πρόγραμμα ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας.

903