ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓ ΣΩΤΗΡΑ * VIDEO

1959

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.