Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας την Παρασκευή 12 Απριλίου

985

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοϊου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση του Κ.Α. 30.7323.41 «Εσωτερική οδοποιία Σιάτιστας(ΣΑΤΑ)».