Τα μέλη της νέας οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Βοΐου, μετά τις σημερινές διαδικασίες

1165

Τα μέλη της νέας οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Βοΐου, μετά τις σημερινές διαδικασίες.

Πάτρα Νικολέτα
Κοσμίδης Δημήτριος
Γκερεχτες Λάζαρος 
Τζακόπουλος Παναγιώτης
Μαζί με Δήμαρχο και 2 Αντιδημάρχους ολοκληρώνεται η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής .