Το νερό του δικτύου Σιάτιστας και Καλονερίου συνεχίζει για ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ.

1166

Το νερό του δικτύου Σιάτιστας και Καλονερίου συνεχίζει για ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ.
Από μεριάς ΔΕΥΑΒ έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις υποδείξεις της διεύθυνσης δημόσιας υγείας της ΠΔΜ.
Έχει γίνει πλύση των δεξαμενών και έχουν τροφοδοτηθεί με νερό από το φράγμα Πραμόριτσα. Παρακαλούμε τους καταναλωτές να αδειάσουν τα καζάνια και τα δίκτυα τους για να ξεπλυθούν και να αφήσουν αρκετό νερό να τρέξει. Όλα τα μέτρα λαμβάνονται για λόγους ασφαλείας για να είμαστε σίγουροι ότι το νερό που πίνουμε είναι απαλλαγμένο από κάθε μικρόβιο ή χημικό παράγοντα.
Για αποκατάσταση της ζημίας των καταναλωτών Σιάτιστας και Καλονερίου θα υπάρξει έκπτωση στο επόμενο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΒ.
Αναμένουμε τα αποτελέσματα των εργαστηρίων Δευτέρα ή Τρίτη για να σας ενημερώσουμε πότε το νερό θα θεωρηθεί πόσιμο.
Σήμερα στις 11:00 π.μ θα διανεμηθούν στις πλατείες Χώρας , Γεράνειας και Καλονερίου εμφιαλωμένα νερά.