Το τραγούδι με τίτλο η Σταμούλω αποκρούει τουρκόπουλο και έχει ηχογραφηθεί στη Σιάτιστα το 1952

297
Radiosiatista.gr


Στη Σιάτιστα ο γυναικόκοσμος γλεντούσε τις Απόκριες με τον δικό του τρόπο, αυτόν που οι συντηρητικές κοινωνίες της εποχής επέτρεπαν: Τα κορίτσια μαζεύονταν σε ένα κεντρικό και ευρύχωρο σπίτι, ή στην πλατειούλα της γειτονιάς τους, όπου τραγουδούσαν και χόρευαν. Κάποιες φορές έβαζαν και τις ηλικιωμένες να σύρουν τον χορό, κι αυτές τολμούσαν να τραγουδήσουν….τα ελαφρώς ακατάλληλα τραγούδια της μέρας. Είναι σημαντικό ότι πολλά από τα τραγούδια της Αποκριάς όπως τα τραγούδια Σταμούλω, Νικολός, Πέρα στον πέρα μαχαλά, Μηλίτσα που είσαι στο γκρεμό κ.λπ. οργανίστηκαν, μεταφέρθηκε δηλαδή η μελωδία του τραγουδιού σε οργανικό σκοπό. Το τραγούδι με τίτλο η Σταμούλω αποκρούει τουρκόπουλο έχει ηχογραφηθεί στη Σιάτιστα το 1952 και έχει καταγραφεί σε νότες, από τον ακαδημαϊκό Γεώργιο Μέγα, καθηγητή Λαογραφίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών και τον μουσικό του Λαογραφικού Αρχείου Σπύρο Περιστέρη, με τη σημείωση «το τραγούδι άδεται τοπικώς περιορισμένο στην περιοχή της Σιάτιστας».