Χρέη στην Εφορία: Πώς θα γίνει η ρύθμιση (παραδείγματα)

1585

Ο οφειλέτης θα καταβάλει ετησίως έως το 8% του ετήσιου εισοδήματός του. Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις. Ελάχιστη δόση 20€

Ο οφειλέτης θα καταβάλει ετησίως έως το 8% του ετήσιου εισοδήματός του για την αποπληρωμή των χρεών σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 20 ευρώ.

Η ελάχιστη δόση των 20 ευρώ και ο μέγιστος αριθμός των δόσεων μέχρι 120, θα περιορίζονται από τον «κόφτη» του εισοδήματος.

Αυτό προβλέπει η ρύθμιση στην οποία καταλήγει το υπουργείο Οικονομικών και η οποία μέχρι τη Δευτέρα κατατίθεται στη Βουλή πακέτο με τη ρύθμιση των οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έχοντας λάβει το «πράσινο φως» των θεσμών.

Η νέα ρύθμιση διαφέρει ριζικά από όλες τις προηγούμενες, καθώς για πρώτη φορά καθιερώνει εισοδηματικά κριτήρια, με τα οποία θα προσδιορίζεται τόσο ο αριθμός των δόσεων όσο και το ύψος κάθε δόσης.

Συγκεκριμένα, το «κλειδί» θα είναι τοατομικό εισόδημα του οφειλέτη και μάλιστα το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό.

Ακολούθως θα προβλέπεται κλίμακα με την οποία θα υπολογίζεται το ποσό των δόσεων που θα πρέπει να καταβάλει ετησίως ο οφειλέτης με βάση το εισόδημά του.
Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, δεν θα υπάρχει ποσοστό υπολογισμού του ετήσιου ποσού πληρωμής. Θα υπάρχει όμως ελάχιστο ποσό δόσης που είναι τα 20 ευρώ, και μέγιστος αριθμός δόσεων οι 120.

Οι συντελεστές θα εκκινούν από 4-5% και θα αυξάνονται σταδιακά μέχρι το 8% του εισοδήματος. Δηλαδή, για να ενταχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώνει ετησίως από το 4 ή 5% μέχρι και το 8% του εισοδήματός του.

Αυτό σημαίνει ότι ευνοούνται οι οφειλέτες με χαμηλά εισοδήματα και μεγάλες, σχετικά, οφειλές, ενώ αντίθετα δεν ευνοούνται όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα και σχετικά μικρές οφειλές.

Επίσης ο μέγιστος αριθμός των δόσεων, έως 120, θα αφορά σε ελάχιστες περιπτώσεις και μόνο μικρά εισοδήματα με μεγάλες οφειλές. Αντίθετα, για τις οφειλές που έχουν μεγαλοεισοδηματίες, οι δόσεις θα είναι λιγότερες.

Παραδείγματα

  1. Φορολογούμενος με χρέη ύψους 3.000 ευρώ και εισόδημα 8.000 ευρώ. Η εφαρμογή θα του βγάλει πως πρέπει να πληρώσει το χρέος του σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης το ποσό των 20 ευρώ τον μήνα.
  2. Φορολογούμενος με χρέη 7.000 ευρώ και εισόδημα 12.000 ευρώ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα του βγάλει ότι θα πρέπει να αποπληρώνει ετησίως μέχρι του ποσού των 600 ευρώ (το 5% του εισοδήματος), το οποίο θα διαιρεθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, ήτοι 50 ευρώ έκαστη.
  3. Φορολογούμενος με εισόδημα 50.000 ευρώ και οφειλές 6.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος οφειλέτης θα ενταχθεί σε υψηλότερο κλιμάκιο, στο 7% με το οποίο η εφαρμογή θα του υπολογίσει ότι θα πρέπει να πληρώνει ετησίως το ποσό των 3.500 ευρώ ή 292 ευρώ το μήνα.
  4. Φορολογούμενος με εισόδημα 100.000 ευρώ και άνω και οφειλές 20.000 ευρώ, θα κληθεί να πληρώνει ετησίως το 8% του εισοδήματός του ή τον μήνα από 667 ευρώ.

Τα κέρδη από τη ρύθμιση

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κατάφερε να άρει τους όποιους ενδοιασμούς των θεσμών δανειστών, θέτοντας ασφαλιστικές δικλείδες για την αποτροπή της χρήσης της ρύθμισης από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Οι ενδοιασμοί των δανειστών ξεπεράστηκαν με τα επιχειρήματα:
Η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων γίνεται σε καλύτερο οικονομικό περιβάλλον σε σχέση με εκείνη των 100 δόσεων που έγινε το 2015. Τότε η οικονομία ήταν βυθισμένη στην κρίση και δύσκολα ο οφειλέτης επέλεγε να αποπληρώσει τα χρέη. Σήμερα οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές, καθώς η οικονομία βρίσκεται για δεύτερο έτος σε ανάπτυξη και οι προοπτικές είναι θετικές όπως πιστοποιούν οι θεσμοί και οι ξένοι οίκοι. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η ρύθμιση να έχει μεγάλη επιτυχία.
Θα εξασφαλίσει ροή εσόδων προς τα Ταμεία από δύο πλευρές. Κατ΄ αρχήν θα ζωντανέψει χρέη τα οποία είχαν «παγώσει» και δεν αποπληρώνονται, οπότε το υπουργείο Οικονομικών θα εισπράξει ένα μέρος από παλαιά χρέη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα διασφαλιστεί η είσπραξη των νέων φόρων, καθώς μια αυστηρή προϋπόθεση για να παραμείνει κάποιος στη ρύθμιση, θα πρέπει να αποπληρώνει έγκαιρα τις νέες οφειλές του.