Προς αποκατάσταση της αλήθειας θα πρέπει να τονισθεί οτι η πλειοψηφία των εργαζομένων (15 εκ των 25) δεν συμφώνησαν στο εκμεταλλευτικό καθεστώς εργασίας που προταθήκε και οδηγήθηκαν στην ανεργία από 01/02/2022, ενώ η μειοψηφία που συνεχίζει ..

1240

Ανακοίνωση Εργαζομένων ΙΔΟΧ  Δομής Ασυνοδευτων Ανηλίκων  Πενταλόφου του Δήμου Βοίου

Με τη σειρά μας οι  15 εργαζόμενοι,  οι οποίοι προσληφθήκαμε μεσω νόμιμων  διαδικασίων  ΑΣΕΠ (ΣΟΧ 1/2018) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στη Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πενταλόφου του Δήμου Βοίου, και οι συμβάσεις μας λύθηκαν την 31η Ιανουαρίου του 2022, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την δημοτική αρχή για την άψογη συνεργασία, εμπιστοσύνη, κατανόηση,  στήριξη και τις συνεχείς προσπάθειες,  ιδιαιτέρως των 3 αυτών τελευταίων μηνών, να βρεθεί η καλύτερη δυνατή  και «συμφέρουσα» λύση για το «καλό των εργαζομένων» της Δομής και με γνώμονα «ΠΑΝΤΑ» το βέλτιστο συμφέρον των ωφελουμένων, καταλήγοντας στις άκρως εκμεταλλευτικές  πρότασεις σύναψης σχέσης εργασίας του  τίτλου κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) και της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας). Τα προαναφερόμενα εργασιακά  καθεστώτα δεν παρέχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, συνταξιοδοτικό δικαίωμα και παροχή ενσήμου, καταφεύγουν, δηλαδή, σε  πλήρη καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας θα πρέπει να τονισθεί οτι η πλειοψηφία των εργαζομένων (15 εκ των 25) δεν συμφώνησαν στο εκμεταλλευτικό καθεστώς εργασίας που προταθήκε και οδηγήθηκαν στην ανεργία από 01/02/2022, ενώ η μειοψηφία που συνεχίζει με το προτεινόμενο καθεστώς εργασίας είναι 10 άτομα εκ των οποίων  τα 3 ήδη εργαζόταν με  το καθεστώς του τίτλου κτήσης και της μίσθωσης έργου. Ο αγώνας μας για την ικανοποίηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων συνεχίζεται. 
Οι εργαζόμενοι, 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ – ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΔΗΜΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΦΕ ΜΑΡΙΑ – ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΡΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ – ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ – ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΠΑΡΓΙΑΜΜΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ – ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ – ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΠΟΥΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΥΕ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΗΤΤΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝΤΖΗΜΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΖΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕ – ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΤΥΠΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΥΕ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
02/02/2022

Radiosiatista.gr