Τι Νέα … ??

1565

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε


στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail και τηλεφωνικά  στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα  18/09/2023 και από ώρα 10:00 έως και ώρα 12:00 μ., σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/24-03-2023 (ΦΕΚ 1954/26-03-2023 Τεύχος Β΄) του ΥΠ.ΕΣ. με τα παρακάτω θέματα:

1Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Βοΐου και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» – Έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της – Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
2Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».
3Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022».
4Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – τροποποίηση σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022».
5Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022».
6Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ».
7Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης (τένις)».
8Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΚΡΙΜΗΝΙ).
9Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ».
10Ανακοίνωση και έγκριση του ορισμού Επιτροπής Χαρακτηρισμού και Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Ανάπλαση πλατείας εμπορίου στη Σιάτιστα».
11Ανακοίνωση και έγκριση του ορισμού Επιτροπής Χαρακτηρισμού και Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Αγροτική οδοποιία στη ΔΕ Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου».
12Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Κοινότητα Σιάτιστας
13Εγγραφή του Δήμου Βοΐου ως συνδρομητή στην εφημερίδα “Μαρκίδες Πούλιου”.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή των δύο τρίτων(2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση διεξάγεται με την κατεπείγουσα διαδικασία, διότι από τη μη έγκαιρη συζήτηση των εγγεγραμμένων θεμάτων, ελλοχεύει κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου, λόγω απώλειας προθεσμιών κλπ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Δήμαρχο Βοΐου2. Προέδρους Κοινοτήτων3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδροςτου Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου
https://zempiliadou.gr/
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βοΐου ανακοινώνεται ότι απαγορεύεται η αφισοκόλληση των συνδυασμών που έχουν θέσει υποψηφιότητα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Η προβολή των συνδυασμών θα επιτρέπεται σε χώρους που θα αποφασιστούν από την κοινή σύσκεψη, η οποία για τον Δήμο μας θα γίνει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00μ.μ. στο Δημαρχείο Βοΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μέχρι τότε παρακαλούνται οι υποψήφιοι συνδυασμοί να τηρούν τις διατάξεις της Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμό 841/10.02.2022, με την οποία απαιτείται να καθορίζονται συγκεκριμένοι χώροι και ο τρόπος χρήσης των χώρων αυτών για την προεκλογική προβολή των συνδυασμών. Επισημαίνεται ότι εκτός των χώρων αυτών, απαγορεύεται η χρήση (ανάρτηση, επικόλληση κλπ) πάσης φύσεως εκλογικού υλικού.
Radiosiatista.gr

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C3xN5nHh6mMsTkgZAfeVtNBdPwmFgdz8MYS28Gfv6npKUt2AmHonouEQ9B4MyvVFl&id=100063540603815

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02epbTysiTtnC9wUYabKU13hojMbCUuQ7scdduQGTpx6oeEYVK8Lk33bsF338FpMKol&id=100063343951194