ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – Οικονομική Ενίσχυση στους Αριστούχους της Γ’ταξης των Λυκείων της Σιάτιστας !!!

2316

ΙΔΡΥΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Σιάτιστα 30.8.2023
ΑΦΜ 090003047-Δ.Ο.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Τσιστοπούλων 3
ΤΚ 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ Α.Π. 20
Τηλ.24650 23302 Φάξ. 24650 21213
Email tsistopouleio1958@gmail.com
www.tsistopouleio-idrima.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O Πρόεδρος του Ιδρύματος Δημητρίου και Θεολογίας Τσιστοπούλου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος οργανισμού διοίκησης του Ιδρύματος

Προσκαλεί

τους απόφοιτους μαθητές και μαθήτριες Γ΄ τάξης των Λυκείων της Σιάτιστας οι οποίοι έχουν αριστεύσει τo σχολικό έτος 2022-2023 και επιθυμούν να τύχουν της οικονομικής ενίσχυσης από τους πόρους του Ιδρύματος, να υποβάλουν στο γραφείο του Ιδρύματος ( ισόγειο Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου) τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ανάρτησή της πρόσκλησης στα Λύκεια της Σιάτιστας και τη δημοσίευση της στην εφημερίδα « ΧΡΟΝΟΣ» Κοζάνης:

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχουν λάβει, ούτε δικαιούνται να λάβουν οικονομική ενίσχυση από άλλη πηγή, για τις ίδιες σπουδές.
  3. Απολυτήριο του Λυκείου που φοιτούν, από το οποίο να φαίνεται ότι αποφοίτησαν με «ΑΡΙΣΤΑ» δηλαδή να έχουν βαθμό 18,1 και άνω σύμφωνα με το (άρ. 5 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α΄).
    Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) για κάθε αριστούχο.
    Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση χορηγούνται από το Ίδρυμα.
    Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Ιδρύματος ή στο τηλέφωνο 24650 23302. ( αρμόδιος κ. Γιάννης Στάθης.)

O Πρόεδρος του Ιδρύματος

  • Ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ