Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας: Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες

2934

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
Σιάτιστα 16/2/2024
Αριθ. Πρωτ: 1681
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΣΣΣΣΣΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ:

  1. Δήμαρχο Βοίου
    Ταχ. Δνση: Πλ. Τσιστοπούλου 5

2.Τα μέλη του Δημοτικού
Ταχ. Κώδικας: 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου
Πληροφορίες: Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος ΔΣ

  1. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
    Τηλέφωνο: 2465350116

email: dsym.voiou@gmail.com, gkaragkounis@voio.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στη Σιάτιστα, την 27η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.
Παρακαλούμε όπως μέχρι τη Παρασκευή 23-02-2024 και ώρα 14:00 να καταθέσετε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, εγγράφως το θέμα που επιθυμείτε να θέσετε και αφορά στο έργο της δημοτικής αρχής.
Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τον αριθμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δίνονται στη με αρ.98/ Αρ.Πρωτ.8182/26.01.2024 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. M.M.E