Ἕνα Κάθε Μήνα – Φεβρουαρίου 2023.

432

Radiosiatista.gr

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

Φεβρουάριος 2023

Ἕνα κάθε μήνα.

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες!

Ἀρχίζει τὸ Τριώδιο! ἡ εὐλογημένη αὐτὴ περίοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας! Χαίρεται ὁ ἅγιος Τριαδικὸς Θεός μας. Χαίρονται ὅλοι οἱ Ἅγιοι, χαίρονται τὰ πλήθη τῶν ἀγγέλων, χαίρονται καὶ ὅλοι οἱ πιστοὶ χριστιανοί.

τακτικότερα στὰ ζωοποιὰ Μυστήρια, καὶ γενικὰ προσέχουν περισσότερο στὴ ζωή τους.

Το Τριώδιο εἶναι μία περίοδος πνευματικῶν προσπαθειῶν καὶ ἀγώνων. Μία περίοδος συνεχοῦς ἀναβάσεως, μέχρι τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του.

Ἡ Ἐκκλησία αὐξάνει τὶς εὐκαιρίες γιὰ προσευχὴ καὶ προτείνει τὴν παθοκτόνο νηστεία, προσφέροντας ἔτσι στοὺς πιστοὺς δυὸ τρανὰ, ὑπερφυσικὰ ὅπλα κατὰ τοῦ Σατανᾶ καὶ τῶν ἀνθρωποκτόνων παθῶν.

Καὶ οἱ πιστοὶ, ἀποφεύγοντας τὰ ὑπερβολικὰ φαγοπότια καί τὰ διάφορα ἐξωστρεφῆ γλεντοκοπήματα, τοὺς χορούς, τὰ μασκαρέματα καί τὰ εἰδωλολατρικὰ καρναβάλια, αὐξάνουν τὴν προσευχή, τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν πνευματικῶν βιβλίων, ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐκκοπὴ τῶν παθῶν καὶ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν, συμμετέχουν μὲ εὐλάβεια τακτικότερα στὰ ζωοποιὰ Μυστήρια, καὶ γενικὰ προσέχουν περισσότερο στὴ ζωή τους.

Ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου κάποτε τελειώνει. Ἐμεῖς, ἄραγε, θὰ ἔχουμε ἀποκομίσει πλούσια πνευματικὰ κέρδη καὶ ὀφέλη, μέ τό τέλος αὐτῆς;

Τὸ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά!

Μὲ πολλὴ ἐν Χριστῷ πατρικὴ ἀγάπη

(†) ΠρωτοπρεσβύτεροςΒασίλειοςΛ. Βασιλείου