Δελτίο τύπου του Δήμου Βοίου για την Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου …

1336

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στη χθεσινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την υποβολή πρότασης προς το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, για την ανακαίνιση του συνόλου των γυμναστηρίων του Βοΐου, στην Σιάτιστα, στην Νεάπολη, στο Τσοτύλι, στην Εράτυρα, και την Γαλατινή και την αγορά οργάνων γυμναστικής, συνολικού ύψους 1.000.000€. Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τους μέσα στους δύο τελευταίους μήνες και θα κατατεθεί μέσα στην προθεσμία έως το τέλος της χρονιάς. Ήδη έχει πάρει την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Επίσης εγκρίθηκε η πρόταση Δημοτικής Αρχής στο Φιλόδημο ΙΙ για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και της υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολικά κτίρια. Η Δημοτική Αρχή στοχεύει να αναβαθμίσει την ασφάλεια του συνόλου των ενεργών σχολικών κτιρίων του Δήμου. Και αυτή η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στους τελευταίους δύο μήνες.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτήθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Σιάτιστας. Ως γνωστόν η επέκταση του σχεδίου πόλης της Σιάτιστας και η εφαρμογή της ταλαιπωρεί την Σιάτιστα εδώ και 30 χρόνια

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα που εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία και το Γραφείο Προγραμματισμού, συνολικού προϋπολογισμού 7.982.511€, υιοθετώντας την πρόταση των συνδυασμών της αντιπολίτευσης η οποία περιείχε αλλαγές 90.000€.

Συνεχίζεται σήμερα 5:00μμ, η διακοπείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συζητηθούν και η έγκριση της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την υπογειοποίηση ενός υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου της Νεάπολης, ώστε να προχωρήσει το έργο της υπογειοποίησης τμήματος του δικτύου ηλεκτροδότησης. Θα συζητηθεί η έγκριση της ανάθεσης σε δικηγόρο, της επίλυσης νομικών ζητημάτων για την ολοκλήρωση της τοπική πράξης εφαρμογής στην περιφερειακή οδό της Σιάτιστας, για να ξεκινήσει η διάνοιξη και η κατασκευή της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το θέμα του νερού από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ κ. Ναούμ Τσιαούση και από τον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Κοζάνης. Επίσης παρουσιάστηκε η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, της ΔΗΚΕΒΟ, της ΔΕΥΑΒ, της ΔΥΠΡΑ και των νομικών προσώπων από τον οικονομολόγο και υπάλληλο της ΔΕΥΑΒ κ Νικόλαο Καλογερίδη. Η παρουσίαση θα αναρτηθεί άμεσα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ