Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος: Γράμμα προς τους νέους φοιτητές

3357

Πρός τούς νέους Φοιτητές καί τίς Φοιτήτριες τῆς Μητροπόλεως μας

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Θέλω θερμά νά συγχαρῶ τόν καθένα καί τήν καθεμιά σας γιά τήν ἐπιτυχία σας στίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις καί τήν εἴσοδο σας στίς Πανεπιστημιακές καί λοιπές σχολές  στίς ὁποῖες εἰσήλθατε. Τίς στιγμές τῆς ἀγωνίας καί τῆς ἔντασης, τίς διαδέχθηκαν  οἱ στιγμές τῆς χαρᾶς καί τῆς ἱκανοποίησης γιατί ἕνας βασικός στόχος σας πραγματοποιήθηκε, γιατί ἐπιβεβαιώθηκαν οἱ ἱκανότητες σας, γιατί πλέον μιά καινούρια σελίδα ἀνοίγεται στήν ζωή σας. Ἕνας ἄλλος κόσμος ἀνοίγεται γιά σᾶς.

Πιστεύω ὅμως ὅτι μαζί μέ τήν ἐπιτυχία σας ἐπιβεβαιώσατε κάποιες ἀλήθειες πολύ σημαντικές γιά τήν ζωή σας. Ἡ ἐπιτυχία σας δέν ἦλθε οὐρανοκατέβατη. Χρειάσθηκε ὁ κόπος, ἡ μελέτη σας, ἡ ἐπιμονή καί ὑπομονή στήν προσπάθεια. Αὐτό εἶναι μιά πρώτη κατάκτηση γιά σᾶς γιατί ἐπιβεβαιώνει τήν πανάρχαια ἐμπειρία ὅτι τά ἀγαθά ἀποκτῶνται καί ἐπιτυγχάνονται μέ κόπο. Εἶναι ἕνα ἐπί πλέον μάθημα πού τό μάθατε καλά καί θά σᾶς φανεῖ πολλαπλῶς χρήσιμο στήν συνέχεια.

Ἕνας ἄλλος σημαντικός σταθμός εἶναι ἡ ἔξοδος σας ἀπό τό πατρικό σας σπίτι, ἀπό τήν ἄμεση ἐποπτεία τῶν γονέων σας. Ἔχοντας ἐπιτυχει οἱ περισσότεροι  σέ κάποια πόλη μακρυά ἀπό τήν πατρική οἰκία καλεῖσθε νά διαχειρισθεῖτε μέ ἐπιτυχία τήν ζωή σας και νά σταθεῖτε ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας τήν ὁποία πλέον ἀπολαμβάνετε. Αὐτή ἡ ἔξοδος ἀπό τό πατρικό σπίτι, ἡ διαχείριση τῆς ζωῆς σας, τῶν σπουδῶν σας καί τῶν οἰκονομικῶν μέσων πού σᾶς παρέχει ἡ οἰκογένεια εἶναι ἕνα ἀκόμη μεγάλο στοίχημα.

Ξεκινάει λοιπόν μιά ζωή γιά σᾶς ἡ ὁποία θά ἀπαιτεῖ πλέον τίς εὐθύνες τῆς ἐλευθερίας σας. Ὅσο εἴσασταν σέ μικρότερη ἡλικία σᾶς δικαιολογούσαμε, τώρα ἔχουμε περισσότερες ἀπαιτήσεις ἀπό ἐσᾶς γιατί εἶσθε πλέον οἹ ἀποκλειστικοί διαχειριστές τῆς ζωῆς σας.

Ἡ γνώση ἀπαιτεῖ ἀπό σᾶς προσπάθεια συνειδητή. Ζεῖτε σέ δύσκολες ἐποχές, ἐποχές μέ κινδύνους ἀλλά καί μέ ἀπαιτήσεις. Κάποτε τό πτυχίο μιᾶς ἀνώτατης σχολῆς ἄνοιγε γιά τόν κάτοχο του πολλούς δρόμους. Σήμερα ἡ ἀξἰα του εἶναι σχετική καί ὁ ἀνταγωνισμός μεγάλος. Ἡ ἀνάγκη γιά μεταπτυχιακές σπουδές ἴσως ἀποδειχθεῖ ἀδήριτη ἀνάγκη γιά τήν ἐπιβίωση σας. Καί αὐτό σημαίνει πιό πολύ κόπο, πιό πολλά ἔξοδα, πιό μεγάλη ἐπιμέλεια.

Ἄφησα ὅμως κάτι βασικό καί αὐτό ἀφορᾶ τήν διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας σας καί τήν ἱκανότητα σας ὄχι νά πάρετε ἕνα πτυχίο, ἀλλά νά ἐπιτύχετε στἠ ζωἠ σας. Σήμερα βλέπω ἀνθρώπους χωρίς χαρά, χωρίς ἀγάπη. Ἀνθρώπους πού δέν ξέρουν οὔτε νά ζοῦν, ἀλλά οὔτε καί νά πεθαίνουν. Εἶπα κάποτε σέ ἕνα νεαρό πατέρα πού ἐξ αἰτίας τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῶν λαθῶν του παραλίγο ὁ γυιός του νά μπλεχθεῖ μέ τά ναρκωτικά: «Ἔχεις πτυχία; Νά τά δώσεις στή γυναίκα σου νά σκουπίσει τά λάδια ἀπό τό τηγάνι ὅταν τηγανίσει ψάρια, γιατί μόνο γι’αὐτή τήν δουλειά ἀξίζουν τά πτυχία σου». Σκληρός ἴσως ὁ λόγος, ἀλλά τί ἀξία ἔχουν τά πτυχία, ὅταν δέν εἶσαι ἱκανός νά ἀγαπήσεις, νά ἐρωτευθεῖς ἀληθινά, νά χαρίσεις ἕνα χαμόγελο στά παιδιά σου αὕριο; Ἐάν μέ τήν ζωή σου δέν δίνεις χαρά τότε εἶσαι ἀποτυχημένος.

Ἕνα λοιπόν ἀπό τά βασικά μελήματα σας εἶναι νά διαμορφώσετε τήν προσωπικότητα σας. Νά γίνετε ἄνθρωποι ἀληθινοί. Ἡ πεῖρα μου μέ δίδαξε ὅτι ἀληθινός ἄνθρωπος εἶναι ὁ ταπεινός ἄνθρωπος. Ὁ ταπεινός δέν παραγνωρίζει τά χαρίσματα καί τίς ἱκανότητες  του, τά θεωρεῖ ὅμως δῶρα τοῦ Θεοῦ τά ὁποῖα καλεῖται νά ἀξιοποιήσει.  Αὐτό σημαίνει ὅτι μπορεῖ νά ἀναγνωρίζει καί τά χαρίσματα τῶν ἄλλων καί νά χαίρεται γι’αὐτά. Ὁ ἐγωϊστής ἄνθρωπος εἶναι ἕνας τυφλός ἄνθρωπος γι’αὐτό δέν καταλαβαίνει οὔτε τόν ἑαυτό του, οὔτε τούς ἄλλους. Ὁ ἐγωϊστής ἄνθρωπος εἶναι ἀνίκανος καί νά ἐρωτευθεῖ καί νά ἀγαπήσει, γι’αὐτό ὑπάρχει κρίση μεγάλη στίς ἀνθρώπινες σχέσεις. Ὁ  ἐγωϊστής ἄνθρωπος δέν ἀγαπάει οὔτε τά παιδιἀ του γι’αὐτό καί τά κάνει δυστυχισμένα. Ὅταν ἡ γνώση κτίζεται πάνω στήν ταπείνωση τότε ὁ ἄνθρωπος μεγαλουργεῖ, ὅταν κτίζεται πάνω στόν ἐγωϊσμό τότε ὁ ἄνθρωπος κακουργεῖ.

Ἴσως σκέπτεσθε τοῦτες τίς ὥρες τῆς χαρᾶς σας γιατί σᾶς λέγω τέτοια πράγματα. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Γιά νά μείνει ἡ χαρά σας παντοτεινή καί νά μήν τήν χάσετε καί γιατί ἡ ἐμπειρία τῆς ζωῆς μου μοῦ τά διδάσκει καθημερινά.

Θέλω νά σᾶς εὐχηθῶ γιά τό καινούριο ταξίδι τῆς ζωῆς σας δύναμη, σοφία καί ἀγάπη. Θά χαρῶ ἄν ὁ δρόμος σᾶς βγάλει ἀπό τήν Μητρόπολη νά περάσετε γιά νά σᾶς συγχαρῶ ἀπό κοντά. Ἄν συναντήσετε δυσκολίες στίς σπουδές σας μήν διστάσετε νά κτυπήσετε τήν πόρτα τῆς Μητροπόλεως μας. Εἴμαστε ἐδῶ γιά σᾶς. Ἐλπίζω διαφορετικά νά σᾶς συναντήσω τόν Ἰανουάριο στήν κοπή τῆς πίττας τῶν φοιτητῶν μας

Μέ τίς καλλίτερες εὐχές μου γιά κάθε προκοπή Σας

Ὁ Ἐπίσκοπος Σας